Πτυχιακές Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Πληροφορίες και Οδηγίες για τις Πτυχιακές του Τμήματος

Διαβάστε τα παρακάτω ΠΡΙΝ αρχίσετε την πτυχιακή σας

Έχετε υπόψη ότι χρειάζεται διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από τη στιγμή που πάρετε αριθμό πτυχιακής μέχρι να την παραδώσετε.